Nástroj

Raznice nebo nástroj

Příklad raznice použité při lisování profilu

Nástroj se používá k výrobě hliníkových profilů. Nástroj, který se nazývá také raznice, se používá k lisování horkých bloků hliníkové slitiny/ingotů při formování finálních hliníkových profilů. Tento postup se nazývá lisování, a podle toho, zda se vyrábí pevný profil nebo hliníkový profil, se musí používat různé nástroje.

Různé nástroje - různé hliníkové profily

Protože se jedná o nástroj, kterým se protlačuje hliník při výrobě finálního profilu, určuje vzhled profilu, a proto se k výrobě různých profilů používají různé nástroje.

Výběr nástroje záleží na tom, zda se budou vyrábět pevné profily nebo duté části. Jak je vidět na obrázku, jeden nástroj se používá k výrobě pevných profilů, zatímco výroba dutých částí vyžaduje dvoudílný nástroj. Tyto dvě části se skládají z nástroje/raznice a jádra, které vytváří v profilu dutinu.

Odborné znalosti a rada

Pokud máte vyrobit nástroj jsme připraveni a máme odborné znalosti, abychom vás provedli konkrétním postupem - od návrhu až po finální nástroj.

 

 

Video s přípravou nástroje:

  • Nástroj pro lisování
  • Hliníkový ingot pro lisování

Chcete se dovědět více?

Lisování
Návrh profilu z lisovaného hliníkového profilu