Svařování

Svařování hliníku

Robotické svařování hliníkových výrobků - platforma vyrobená z nášlapné desky

Svařování je postup spojování dvou materiálů pomocí tavení. Hliník je možné svařovat, čímž vzniknou vzduchu a vodě nepropustné spoje. Avšak je zde několik faktorů, které je třeba při svařování vzít v úvahu, zejména s ohledem na to, aby bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Tento článek popisuje některé nejdůležitější faktory, které při svařování hliníku musíte mít na zřeteli.

Formy hliníku a vrstva oxidu

Když přijde hliník do kontaktu se vzduchem, vznikne na jeho povrchu vrstva oxidu. Tato vrstva oxidu má bod tání 2060 ºC, a to je důvodem, proč se tato vrstva při svařování neroztaví. Současně horko při svařování urychluje vytváření této oxidové vrstvy, a to je důvodem, proč je zapotřebí ji před nebo v průběhu svařování odstranit,aby bylo možné hliník svařovat. Existují různé způsoby, jak tuto vrstvu oxidu odstranit, stejně jako speciální způsoby svařování tavící se elektrodou, které tuto oxidovou vrstvu poruší; jde o způsoby TIG a MIG.

Hliník má nízký bod tání a je pocitově teplý.

Bod tání hliníku je přibližně 660 °C, což je poměrně nízká teplota v porovnání například s ocelí, která má bod tání přibližně 1500 ºC. Avšak při svařování hliníku se musí vynaložit relativně velké množství tepla, protože měrná tepelná kapacita kovu je například dvojnásobná v porovnání s ocelí.

Vodík může způsobovat vytváření pórů

U svařování hliníku vzniká nebezpečí vytváření pórů. K vytváření pórů dochází při ochlazování kovu. Jde o uvolňování vodíku, který byl rozpuštěný v roztaveném hliníku a který při ochlazování uniká, pokud byl přítomen ve větším množství. Uvolňování plynu může vést k vytváření pórů v hliníku.

Pokud si nejste jisti, které slitiny jsou vhodné ke svařování, náš zkušený tým vám pomůže díky rozsáhlým znalostem o použitém materiál a poradí vám s výběrem slitin vhodných pro svařování.

 

 

 

V tomto videu vám ukážeme ruční a robotické svařování hliníku:

Chcete se dovědět více?

Obrábění - frézování a soustružení
Děrování
Laserové řezání
Řezání