Venkovní použití surového hliníku

Čištění hliníku

Před čištěním a po čištění hliníkového povrchu.

Na této stránce najdete informace o přirozeném vytváření oxidové vrstvy na hliníku, která zvyšuje odolnost kovu vůči korozi, a také informace o řadě podmínek, které mohou mít negativní vliv na odolnost vůči korozi.

Vrstva oxidu způsobuje u neošetřeného hliníku větší odolnost vůči korozi

Při venkovním použití surového hliníku se na povrchu vytvoří tenká vrstva oxidu. Když se hliník dostane do kontaktu s kyslíkem, vytvoří se vrstva oxidu, která je pevně spojená s hliníkovým povrchem a zvyšuje odolnost vůči korozi.

Jestliže je v místě, kde se nachází hliník, přítomen kyslík, vrstva oxidu se obnoví, pokud je hliník například poškrábaný. Současně je vrstva nerozpustná ve vodě a odolná vůči řadě chemikálií. A na závěr, vrstva oxidu má stejnou tvrdost jako sklo. Je důležité upozornit, že kvůli vrstvě oxidu si neošetřený hliník nezachovává svůj původní lesklý povrch.

Faktory, kterým je třeba se při používání surového hliníku vyvarovat

Navzdory relativně vysoké odolnosti hliníku vůči korozi, určité faktory stejně ovlivní odolnost kovu vůči korozi. Z tohoto důvodu doporučujeme vyhýbat se přímému kontaktu hliníku s následujícími látkami

 

 • S jinými kovy, jako je měď, olovo a železo (zejména ve vlhkém prostředí)
 • S anorganickými kyselinami (například kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou sírovou)
 • S kyselinou mravenčí, kyselinou šťavelovou a chlorovanými rozpouštědly
 • Se zásadami
 • S mědí a jejími solemi
 • S mořskou vodou a roztoky chloridu
 • S vodou obsahující těžké kovy
 • Typy vlhkého dřeva a dřevo impregnované solemi s obsahem mědi
 • S alkalickými stavebními materiály, jako je čerstvý beton

 

Avšak existují různé slitiny a způsoby ošetření, které jsou schopny korozi, vznikající na hliníkovém povrchu z některých výše uvedených důvodů, omezit.

Ušpinění snižuje odolnost vůči korozi

Špína, usazená na surovém hliníkovém povrchu, může také snižovat odolnost kovu vůči korozi, protože špinavý povrch rovná se po delší dobu vlhký povrch. Je možno tomu předejít očištěním zašpiněného povrchu 1 - 2 krát ročně, v závislosti na stupni kontaminace.

K čištění povrchů je možno využít následující možnosti; jsou zde uvedeny v pořadí od nejjemnějšího po nejhrubší účinek na neošetřený povrch. Obyčejná voda je nejjemnější prostředek pro čištění neošetřeného kovu, zatímco abrazivní prostředky jsou pro povrch hrubé

 

 • Obyčejná voda.
 • Jemné mýdlo/detergent
 • Ředidla, jako petrolej, lakový benzín nebo minerální terpentýn.
 • Nežíravé chemické čisticí prostředky.
 • Leštění voskem.
 • Broušení voskem.
 • Abrazivní čisticí prostředek.