Ultrazvukové testování hliníku

Stručný popis různých způsobů a jejich individuální cílový produkt.

 

Standardy ASTM:
Existují dva standardy ASTM, které se často využívají ve spojení s letectvím, kosmonautikou a podobnými průmyslovými odvětvími.

ASTM B594 - 13 'Standardní praxe pro ultrazvukovou inspekci tvářených výrobků z hliníkových slitin'
Pro požadavky, které mají společnosti jako Boeing nebo Airbus jsou úrovně obvykle nastaveny na ASTM B594-13 třída A a v některých případech horských drah a jiných zařízení se používá až do ASTM B594-13 třída AAA. Většina továren, které jsou schváleny pro výrobu pro letecký průmysl jsou schopné vyrábět ASTM B594-13 třídy A v průběhu výroby.

ASTM E2375 - 08(2013) 'Standardní praxe pro ultrazvukové zkoušení tvářených výrobků.'
Tato druhá norma týkající se ultrazvukového zkoušení, ASTM E2375 - 08 se využívá jen zřídka, ale je třeba ji zmínit, protože je důležitá pro vojenské účely.
Obě tyto normy týkající se ultrazvukového zkoušení je možno provádět na příslušném materiálu ve skladu. Požádejte prosím společnost Alumeco o informace.

Evropské standardy:
Evropské standardy se obvykle využívají pro testování kovů (ocel a hliník) na trhliny v centru, nikoliv testování částic. Tyto testy jsou relativně jednoduché ve srovnání s ultrazvukovými testy ASTM. A pro mnohé projekty se testy obvykle vyžadují a zákazníkům dostačují. Mnozí dodavatelé, slévárny, již tyto testy provádějí, ale pouze tehdy, když je to zapotřebí. Potom je to třeba uvést, aby bylo jasné, že testy byly provedeny. U materiálů ve skladu provádí tyto testy třetí strana, ale pokud tyto informace potřebujete, kontaktujte společnost Alumeco.

Standardní evropská norma pro ultrazvukové testování tyčí EN10308 'Nedestruktivní testování - ultrazvukové testování ocelových tyčí'.
Podle EN10308 existují dva způsoby kontroly tyčí - skenování mřížky a kompletní skenování. skenování mřížky je jednoduchý a nejlevnější/nejrychlejší způsob, ale zejména v rozích a na okrajích není kontrola účinná, takže potřebujete kompletní skenování.

Standardní evropská norma pro ultrazvukové testování desek EN10160 'Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)'. Tento standard také dělí testy do dvou samostatných skupin. Skenování okrajů (třídy E a hromadné skenování (třídy S).