Teplotní roztažnost

Když se teplota hliníku zvýší, kov se roztáhne; tento jev se nazývá tepelná expanze. Jedním příkladem tepelné expanze je, že například jestliže je teplota kusu hliníkové slitiny 6063 -20 ̊C a její délka je 2 700 mm, a zahřeje se na teplotu 30 ̊C, bude následně díky tepelné expanzi měřit 2 703 mm. Jako výsledek změny teploty kovu dojde k tepelné expanzi v hodnotě 3 mm. Je proto důležité vzít v úvahu úprava velikosti kovu, zejména v prostředí, kde dochází k velkým teplotním změnám.

 

Pokud chcete vypočítat tepelnou expanzi u vašeho hliníkového výrobku, použijte následující koeficient tepelné expanze (λ): µm m-1 K-1.

 

Zde vidíte, jak jsme vypočítali předchozí příklad tepelné expanze pomocí shora uvedeného koeficientu:

 

  • Koeficient tepelné expanze λ = (µm)/(m∙K)
  • Hodnota slitiny 6063: 23,5 µm/(m * K)
  • Jestliže má materiál délku 2 700 mm při -20̊ C, tentýž materiál bude mít 23,5 µm/(m * K) * 2 700 mm * 50 K (od -20̊ C do+ 30̊ C) = 3172.5 µm = 3 mm při +30̊ C.

Chcete se dovědět více?

Venkovní použití surového hliníku
Ultrazvukové testování hliníku