Slitina 6026

Na této stránce najdete informace o naší slitině 6026. Tato slitina vytváří relativně krátké špony bez velkého množství olova, čímž je zajištěna shoda s ustanoveními směrnice RoHS. 

Slitina 6026: Kratší špony s nižším obsahem olova

Někdy mohou špony, tvořící se při zpracování hliníku, způsobovat zprcovávajícím strojům problémy. Aby byly špony co nejméně závadné, je vhodné, když jsou krátké.

Je léty prokázáno, že přidáním olova do hliníku vzniknou slitiny, které tvořčí krátké špony.

'Při obrábění a frézování hliníku běžně vznikají dlouhé hobliny, které ulpívají na stroji. Ale díky olovu se špony lámou a ze stroje odpadávají. Tím se zabrání tomu, aby při práci na příslušném stroji docházelo k problémům,' říká René Christensen, manažer kvality společnosti Alumeco.

Od olova k bismutu

Po zjištění pozitivního vlivu olova na slitinu bylo úkolem nadále zdokonalovat původní olovnatou slitinu 6262 a obsah olova snížit.

'Zpočátku jsme nemohli najít adekvátní náhradu. Ale první úspěch se objevil, když při přidání bismutu, který má několik stejných vlastností, jako olovo, ale není to tak problematický těžký kov,' říká René Christensen a pokračuje:

'Další vývoj výrobku nastal, když nařízení RoHS vytyčilo nové požadavky na obsah olova. Protože nyní nesměl být obsah olova ve slitině vyšší než 0,40 g, provedli jsme další vylepšení, abychom snížili obsah olova.'

Slitina 6026 plně vyhovuje nařízení RoHS

Nařízení RoHS je směrnice EU, která klade požadavky na maximální obsah například olova v různých materiálech, včetně hliníkových slitin, používaných v elektronických a elektrických zařízeních. Jako odezvu na nařízení RoHS jsme vyvinuli slitinu 6026, což je nejnovější verze shora uvdeného výrobku:

'Jedná se o nově vyvinutou slitinu, u níž jsme se pokusili pracovat trošku odlišným způsobem. Podle zpětné vazby od zákazníků to funguje velmi dobře a vznikají špony, které se dají zvládnout.'

Ačkoliv nově vyvinutá slitina obsahuje mnohem méně olova než její předchůdce, možností jejího využití je stále mnoho:

'Protože se jedná o slitinu skupiny 6000, je možno ji eloxovat, použít jako dekorační povrch, svařovat atd. Je poddajná a nabízí spoustu možností zpracování. Nicméně pokud ji zákazníci chtějí použít pro dekorativní účely, doporučujeme jim horní vrstvu ofrézovat,' radí René Christensen.

Následující tabulky poskytují přehled o vlastnostech, složení a mechanických hodnotách slitiny 6026.

 

 

Chcete se dovědět více?

Informace o RoHS