Recyklace hliníku

recyklace hliníkového odpadu

95 % - 98 % hliníku se recykluje.

Věděli jste, že 75 % z celkové produkce hliníku se stále používá díky trvanlivosti kovu a jeho vynikajícím možnostem recyklace?

Zde najdete informace o politice recyklace hliníku společnosti Alumeco a zjednodušené vysvětlení cyklu, kterým hliník při procesu recyklace prochází.

Řádné třídění vede k efektivní recyklaci

Evropa je v recyklaci hliníku na prvním místě a k čemuž chce společnost Alumeco i nadále aktivně přispívat. Například řádným tříděním odpadového kovu, který se hromadí v kontejnerech, podle typu slitiny, a tak jej připravit k recyklaci. Toto pečlivé třídění odpadu pomáhá zajistit opakované použití hliníku k výrobě týchž typů výrobků. Tím se docílí optimálního využití zdrojů hliníku.

 

Níže uvedené video ukazuje, jak společnost Alumeco sbírá a třídí hliníkový odpad ve svém servisním centru:

Recyklační smyčka

Po technické stránce rozlišujeme dvě různé recyklační smyčky: zavřenou a otevřenou. U uzavřené recyklační smyčky se hliník znovu používá k výrobě téhož výrobku jako dříve, čímž se vyhýbáme ztrátě vlastností. Otevřená recyklační smyčka funguje obráceně. V Evropě mezi recyklačními metodami převládá uzavřená recyklační smyčka. Například zde je rozsáhlý systém recyklace nápojových plechovek – sbírají se, třídí, dále se roztaví a tím se recyklují na nové plechovky. Čistě z hlediska životního prostředí není důležité, zda se hliník recykluje prostřednictvím otevřené nebo zavřené recyklační smyčky

V případě uzavřené recyklační smyčky se sbírají některé hliníkové výrobky, například plechovky, třídí se, dále se roztaví a tím se recyklují na nové plechovky. Čistě z hlediska životního prostředí není důležité, zda se hliník recykluje prostřednictvím otevřené nebo uzavřené recyklační smyčky.

Recyklace hliníku

Video níže ukazuje, jak se recykluje hliník:

Recyklování a potřeby trhu

Často jsme tázáni, jestli jsme schopni určit množství našeho hliníku, které alespoň jednou prošlo procesem recyklace. Na tuto otázku neumíme bohužel odpovědět. Velká část našeho materiálu pochází z nové výroby, jelikož celosvětový trh s hliníkem zažívá obrovský rozmach a dostupné množství recyklovaného hliníku /odpadového kovu tak nestačí k pokrytí skutečné poptávky. V našem systému recyklujeme veškerý možný materiál, ale vzhledem k vysokým potřebám trhu nemáme k dispozici dostatek recyklovaného hliníku.