Koroze hliníku

Koroze hliníku

Příklad koroze, začínající působit na hliníkovou desku.

Koroze je přímé narušení hliníkového povrchu. Příčina koroze spočívá v nedostatečné přirozené odolnosti hliníku vůči korozi. Na této stránce najdete informace o nejběžnějších typech koroze, o odolnosti hliníku vůči korozi a příklady faktorů, které mohou způsobovat korozi hliníku.

Typy koroze

Nejčastěji se objevují následující typy koroze:

Galvanická koroze: Dochází k ní, když hliník přijde do kontaktu s ušlechtilejšími materiály, jako je železo.

Důlková koroze (pitting): Dochází k ní, když je hliník ve velmi vlhkém prostředí, často v přítomnosti solí (běžně ve špíně a nečistotě) a v prostředí, kde voda nemůže z kovu stékat. Důlková koroze je nejběžnějším typem koroze hliníku.

Odolnost hliníku vůči korozi

Korozivzdornost je údaj, který udává, jak vysoká je odolnost hliníku vůči korozi. V porovnání s mnohými jinými kovy má hliník dobrou koroziodolnost.

Další informace - koroze hliníku je podrobně specifikována v standardu ISO 9023.

Vrstva oxidu - přirozeně vznikající ochrana proti korozi

Při kontaktu s kyslíkem se na hliníkových materiálech vytváří zoxidovaná vrstva, která krátkodobě chrání povrch hliníku před korozí. V případě mechanického poškození ochranné vrstvy se tato vrstva automaticky obnoví, jakmile se opět dostane do kontaktu s kyslíkem.

 

Oxide layer

Když se hliník skladuje v prostředí bez velkých teplotních výkyvů a převáží se v suchu a řádně zabalen, aby žádná vlhkost nepronikla na kovový povrch, vrstva oxidu poskytuje ochranu před korozí. Vrstva oxidu je stabilní při pH 4 - 9. Jestliže je hliník vystaven velmi kyselému nebo velmi zásaditému prostředí mimo pH 4 -9, objeví se silná koroze. Například alkohol způsobuje korozi hliníku pouze v malém rozsahu, pokud neobsahuje organické kyseliny, zatímco k velmi silné korozi může dojít, jestliže je současně přítomna i kyselina mravenčí. Vypracovali jsme seznam různých chemikálií a jejich účinků na hliník. 

Sám o sobě proces, k němuž dochází při vytváření vrstvy oxidu, může být považován za korozi povrchu hliníku. Podobně i eloxování, jehož účelem je zvýšit odolnost hliníku proti korozi, je také samo o sobě proces koroze, k níž však dochází za kontrolovaných podmínek.

 

Hliník v přímořském prostředí

Jestliže se má hliník používat v přímořském prostředí, a tedy musí být odolný vůči mořské vodě, doporučujeme, v souvislosti s normou EN13195:2009. použití slitin v řadách 5000 a 6000, určených pro přímořské prostředí. Kromě jiného je možno použít slitiny 5083, 5754, 6060 a 6082.

 

 

 

Video ukazuje, jak může voda poškodit předmět z hliníku:

Chci se dovědět více

Řádná manipulace a skladování hliníku