Riziko kondenzace

Kapičky vody na hliníkové desce

Kapičky vody na hliníkové desce

Protože hliník nemůže odolávat vodě a vlhkosti, je během skladování důležité věnovat pozornost tomu, zda jsou přítomny podmínky, které vedou ke kondenzaci vody na materiálu.

Riziko kondenzace lze zjistit prostřednictvím grafu odpařování vody

Níže uvedený graf odpařování vody můžete využít k vyhodnocení rizika kondenzace vody. Graf ukazuje vztah mezi teplotou vzduchu obsahem vodní páry ve vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Například teplota vzduchu je 20 °C a vlhkost vzduchu 50% (A). Když se tento vzduch ochladí při stejném obsahu vlhkosti (A-B), když se vzduch dostane do kontaktu s povrchy s teplotou 9 °C nebo nižší (C), dojde ke kondenzaci. U tohoto příkladu je třeba si povšimnout, že za těchto teplotních a vlhkostních podmínek existuje riziko kondenzace, když se vzduch dostane do kontaktu s chladným hliníkovým povrchem.

 

Graf ukazuje množství vody v gramech pr. m3 vzduchu:

Humidity diagram

Aklimatizace snižuje riziko kondenzace

V našem článku o správné manipulaci s hliníkem a jeho skladování, který si můžete níže přečíst, jsme zdůraznili, že doporučujeme neskladovat hliník v chladných podmínkách. Místo toho by se měl aklimatizovat na teplotu vzduchu skladu, která musí být alespoň 10 °C. Provádí se to proto, aby se předešlo korozi vzniklé kondenzační vodou. Dále doporučujeme skladovat hliník až do konečné aklimatizace v původním balení.

 

Video ukazuje jak může kondenzace způsobit korozi hliníkových výrobků:

 

 

Chcete se dovědět více?

Koroze hliníku
Řádná manipulace a skladování hliníku
Čištění eloxovaného hliníku