Popis stavu

Name Description
Název Popis
T6 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí.
T3 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a přirozeném stárnutí.
H24 Deformačně zpevněný a částečně žíhaný - 1/2 tvrdý.
H244 Používá se pro dezénované nebo vzorované plechy nebo pásy vyrobené z odpovídajícího stavu Hxx.
Cast Milled Litá frézovaná
H112 Mírně deformačně zpevněný po tváření za zvýšené teploty nebo po tváření za studena s omezenou velikostí (specifikují se meze mechanických vlastností).
T9 Stav po rozpouštěcím žíhání, umělém stárnutí a tváření za studena.
T5 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a umělém stárnutí.
T6 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí.
T7 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém přestárnutí.
T6511 Stav stejný jako T6510 s tím rozdílem, že po vypnutí se připouští mírné vyrovnání za účelem vyhovění normalizovaným mezním úchylkám.
T4 Stav po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí.
T8 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a umělém stárnutí.
H18 Deformačně zpevněný - 4/4 tvrdý (plně zpevněný).
T651 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro plech - trvalá deformace 0,5% až 3%, pro desku 1,5% až 3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč - 1% až 3%, pro volně kovaný a kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1% až 5% ) a umělém stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T1 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a přirozeném stárnutí.
H34 Deformačně zpevněný a stabilizovaný - 1/2 tvrdý.
H12 Deformačně zpevněný - 1/4 tvrdý.
H16 Deformačně zpevněný - 3/4 tvrdý.
T73 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém přestárnutí k dosažení nejlepší odolnosti proti korozi za napětí.
H19 Deformačně zpevněný - velmi tvrdý.
T351 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro plech - trvalá deformace 0,5% až 3%, pro desku 1,5% až 3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč - 1% až 3%, pro volně kovaný a kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1% až 5% ) a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
H14 Deformačně zpevněný - 1/2 tvrdý.
H114 Používá se pro dezénované nebo vzorované plechy nebo pásy vyrobené z odpovídajícího stavu Hxx.
T3510 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro lisovanou tyč, profil a trubku – trvalá deformace 1% až 3%, pro taženou trubku 0,5% až 3%) a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T66 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí – úroveň mechanických vlastností je vyšší než u T6, čehož se dosáhne speciálně řízeným zpracováním (pro slitiny sérií 6000).
H22 Deformačně zpevněný a částečně žíhaný - 1/4 tvrdý.
T7351 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro plech - trvalá deformace 0,5% až 3%, pro desku 1,5% až 3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč - 1% až 3%, pro volně kovaný a kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1% až 5% ) a umělém přestárnutí k dosažení nejlepší odolnosti proti korozi za napětí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
H111 Žíhaný a mírně deformačně zpevněný (méně než H11) během po sobě následných operací jako je vypínání, nebo rovnání.
H32 Deformačně zpevněný a stabilizovaný - 1/4 tvrdý.
H42 Deformačně zpevněný a barvený nebo lakovaný - 1/4 tvrdý.
T451 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro plech - trvalá deformace 0,5% až 3%, pro desku 1,5% až 3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč - 1% až 3%, pro volně kovaný a kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1% až 5% ) a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
O Žíhaný - stav výrobku, jehož požadované vlastnosti odpovídající žíhanému stavu se dosáhnou po tváření za tepla, se může označit jako O.
H44 Deformačně zpevněný a barvený nebo lakovaný - 1/2 tvrdý.
T7451 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro plech - trvalá deformace 0,5% až 3%, pro desku 1,5% až 3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč - 1% až 3%, pro volně kovaný a kruhový výkovek a válcovaný kruh - 1% až 5% ) a umělém přestárnutí (mezi T73 a T76). Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T4511 Stav stejný jako T4510 s tím rozdílem, že po vypnutí se připouští mírné vyrovnání za účelem vyhovění normalizovaným mezním úchylkám.