Duté tyče

26 x 14 mm
Duté tyče - CC483K, CuSn12-C - Číslo materiálu: 1102083

26 x 14 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

6 mm

Inner diameter

14 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 3,28 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 14 mm
Duté tyče - CC483K, CuSn12-C - Číslo materiálu: 1101875

26 x 14 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

6 mm

Inner diameter

14 mm

DÉLKA

1 000,00 mm

Váha

≈ 3,28 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 14 mm
Duté tyče - CC493K, CuSn7Zn4Pb7-C

26 x 14 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

6 mm

Inner diameter

14 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 3,32 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 14 mm
Duté tyče - CC493K, CuSn7Zn4Pb7-C

26 x 14 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

6 mm

Inner diameter

14 mm

DÉLKA

1 000,00 mm

Váha

≈ 3,32 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 19 mm
Duté tyče - CC483K, CuSn12-C

26 x 19 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

3.5 mm

Inner diameter

19 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 2,15 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 19 mm
Duté tyče - CC483K, CuSn12-C

26 x 19 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

3.5 mm

Inner diameter

19 mm

DÉLKA

1 000,00 mm

Váha

≈ 2,15 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 19 mm
Duté tyče - CC493K, CuSn7Zn4Pb7-C

26 x 19 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

3.5 mm

Inner diameter

19 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 2,18 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 19 mm
Duté tyče - CC493K, CuSn7Zn4Pb7-C

26 x 19 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

3.5 mm

Inner diameter

19 mm

DÉLKA

1 000,00 mm

Váha

≈ 2,18 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 17 mm
Duté tyče - CC483K, CuSn12-C

26 x 17 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

4.5 mm

Inner diameter

17 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 2,64 kg/m

Skladem

Na dotaz

26 x 17 mm
Duté tyče - CC483K, CuSn12-C

26 x 17 mm

Průměr

26 mm

Wall thickness

4.5 mm

Inner diameter

17 mm

DÉLKA

1 000,00 mm

Váha

≈ 2,64 kg/m

Skladem

Na dotaz

Be social - follow us